Avfallskvarnar för alla behov!

Matkvarn säljer och installerar några av marknadens bästa avfallskvarnar – alla med induktionsmotor som standard vilket innebär längre livslängd och en mycket tyst och vibrationsdämpad gång.

I samarbete med Klarna erbjuder vi fakturabetalning, delbetalning, kontokortsbetalning samt direktbetalning.

Våra avfallskvarnar!

Vi vet att nöjda kunder är den bästa referensen, därför har vi valt högkvalitativa och prisvärda avfallskvarnar från både Insinkerator och Kitchen Friend.

Skillnaden mellan våra olika modeller är främst motorstyrkan och därmed effekten, men även storleken på malningskammaren samt antalet malningssteg skiljer sig åt mellan modellerna. Dina behov styrs av hur mycket mat du lagar i köket, eller rättare sagt hur mycket avfall/sopor du kommer att mala ned.

Välj produkt och klicka sedan för mer information eller klicka på ”beställning”, så kontakter vi dig så snart vi har möjlighet. Har du frågor så tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig med ditt val av avfallskvarn.

Matkvarn

Tekniska termer

På marknaden förekommer två olika typer av motorer där de vanligaste benämningarna är Induktions motor eller Asynkronmotor vilka i sammanhanget är lågvarviga samt ”permanent magnetmotor” eller Synkronmotor vilka är högvarviga. En induktionsmotor är dyrare att producera men har en väsentligt längre livslängd då delarna slits mindre bl.a pga det lägre varvtalet.

På marknaden förekommer två olika typer av motorer där de vanligaste benämningarna är Induktions motor eller Asynkronmotor vilka i sammanhanget är lågvarviga samt ”permanent magnetmotor” eller Synkronmotor vilka är högvarviga. En induktionsmotor är dyrare att producera men har en väsentligt längre livslängd då delarna slits mindre bl.a pga det lägre varvtalet.

Varvtalet i motorn påverkas av motortyp – se ovan – vilket i sin tur påverkar ljudnivån och vibrationer.

Ljudnivån påverkas av motortyp samt ljuddämpningen i höljet och infästningsmetod mot disklåda och avloppsanslutningen. En kvarn med lägre varvtal genererar väsentligt mindre ljud/buller. Kvarnar med höga varvtal kan ibland orsaka så högt buller att grannar störs i flerfamiljshus. Ljudnivå mäts i dB – decibel i en logaritmisk skala vilket innebär att varje ökning av ljudnivån med 3 dB är en fördubbling av ljudvolymen vilket i sammanhanget innebär att en högvarvig kvarn (sk. permanentmagnetmotor) ibland genererar mer än 5 ggr så högt ljud som en med lågvarvig motor.

En avfallskvarn med lägre varvtal genererar mindre vibrationer än kvarnar med högre varvtal vilket även påverkar ljudnivån.

Påverkas av rivverkets konstruktion, antal malsteg, malkammarens storlek och motorstyrka.
Ska vara tillverkat av rostfritt stål för att tåla nötning och kemiska påfrestningar.
Anger hur många mekaniska malnings-steg som slår sönder och finfördelar avfallet i rivverket. Effektivare malning ger mindre partikelstorlek och bättre flöde.