Så enkelt som ett knapptryck – nästan

En matavfallskvarn tar enkelt, snabbt och hygieniskt hand om det organiska matavfall som uppstår i ditt kök.

  • Matavfallet sköljs tillsammans med kallt vatten från kranen via utloppet i diskhon där kvarnen sitter monterad.

  • Avfallet landar på en roterande platta och kastas med hjälp av centrifugalkraft och roterande slungvikter ut mot en fast rivring placerad mot kvarnens inre yttervägg.

  • Matavfallet finfördelas till små partiklar ( 1-3 mm) som sedan rinner via avloppsnätet till stadens reningsverk. Där kan det sedan tas tillvara för biogasproduktion.

  • Alternativt kan det finmalda matavfallet samlas upp i en tank som är installerad i eller nära fastigheten. Tanken töms sedan med slamsugningsbil och transporteras till biogaskammaren.

Se filmen
HITTA RÄTT KVARN
Så funkar det

Matkvarnen monteras i ditt kök under diskbänken där den maler och finfördelar ditt organiska matavfall som sedan spolas ut med spillvattnet i avloppssystemet. I renings­verket skiljs det malda avfallet från vattnet och rötas sedan i en rötgaskammare där biogas utvinns. När rötningen är färdig kan det överblivna rötslammet användas till produktion av gödningsmedel.

Hur fräsch är din nuvarande hantering av matavfall?

  • Ogillar du också droppande och illaluktande matavfallspåsar?

  • Skulle du vilja ha en smidigare hantering av ditt matavfall ?

  • Känns det allmänt jobbigt att ta hand om alla dina sopor?

  • Känns din nuvarande hantering av matavfall ofräsch?

  • Tycker du att det är besvärligt att samla upp alla matrester och skal från diskhon?

  • Skulle du vilja slippa att gå ut med soppåsarna lika ofta som du går nu?

Matkvarn

Våra favoriter

HITTA RÄTT KVARN