Så enkelt som ett knapptryck – nästan

En matavfallskvarn tar enkelt och snabbt hand om det organiska matavfall som uppstår i ditt kök.

  • Matavfallet sköljs tillsammans med kallt vatten från kran genom utloppet i diskhon vid kvarnen.

  • Avfallet landar på en roterande platta och kastas med hjälp av centrifugalkraft och roterande slungvikter ut mot en fast rivare placerad mot kvarnens inre yttervägg.

  • Då matavfallet gått i lösning eller smulats sönder till små partiklar (2-5mm) rinner det med spolvattnet ut via vattenlåset och vidare genom avloppsnätet till ditt kommunala reningsverk.

  • Alternativt kan dett avfall med vatten samlas upp i en lokal tank nära dig som töms med slamsugningsbil.

Se filmen
HITTA RÄTT KVARN
Så funkar det

Matkvarnen monteras i ditt kök under diskbänken där den maler och finfördelar ditt organiska matavfall som sedan spolas ut med spillvattnet i avloppssystemet. I renings­verket skiljs det malda avfallet från vattnet och rötas sedan i en rötgaskammare där biogas utvinns. När rötningen är färdig kan det överblivna rötslammet användas till produktion av gödningsmedel.

Hur fräsch är din nuvarande hantering av matavfall?

  • Ogillar du också droppande och illaluktande matavfallspåsar?

  • Skulle du vilja ha en smidigare hantering av ditt matavfall ?

  • Känns det allmänt jobbigt att ta hand om alla dina sopor?

  • Känns din nuvarande hantering av matavfall ofräsch?

  • Tycker du att det är besvärligt att samla upp alla matrester och skal från diskhon?

  • Skulle du vilja slippa att gå ut med soppåsarna lika ofta som du går nu?

Matkvarn

Våra favoriter

HITTA RÄTT KVARN