Att hantera matrester och skal med hjälp av våra avfallskvarnar
bidrar till en bättre miljö!

Minskade transporter

  • Idag transporteras majoriteten av vårt avfall med lastbilar vilket innebär stora mängder avgaser och buller.

  • Men med en installerad avfallskvarn i ditt kök sker transporten däremot dygnet runt i avloppsnätet.

Transport
Gödningsmedel

Ur matavfall utvinns biogas
och gödningsmedel

  • När du använder en avfallskvarn anländer avfallet till reningsverket, där skiljs det malda avfallet från vattnet och rötas sedan i en rötgaskammare där biogasen utvinns.

  • När rötningen är färdig kan det överblivna rötslammet användas till produktion av gödningsmedel vilket gynnar kretsloppet och minskar utsläpp av konstgödsel .

Sopförbränningen minskar

  • Förbränning är den vanligaste metoden vid hanteringen av våra sopor.

  • När blött matavfall blandas med torra brännbara material blir förbränningen sämre, restprodukten läggs även på deponi där metangas bildas vilket har stor påverkan på miljön.

  • Metangas släpps däremot inte ut i atmosfären vid rötning då denna tas tillvara vid biogasproduktionen.

Sopförbränning
Biogasförbränning

Biogasförbränning

  • Fordon som använder biogas påverkar inte växthuseffekten negativt eftersom biogas inte innehåller sot och tungmetaller och i övrigt är giftfri.

  • Det är därför ett mycket bättre alternativ jämfört med t.ex. bensin och diesel.

Några kommentarer från våra nöjda kunder!

Våra favoriter

HITTA RÄTT KVARN