Vi säljer, installerar och levererar avfallskvarnar till privathushåll såväl som till byggnadsprojekt, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.

Matkvarn är stolt medlem i Stockholms Byggmästareförening och Installations företagen. Vårt medlemskap är ett naturligt steg i vår utveckling som branschens ledande aktör. Medlemskapet ger dig som kund en extra trygghet och vetskap om att vi följer gällande avtal och regler inom branschen. Läs gärna mer på Stockholmsbf och Installationsföretagen.

Matavfallskvarnar är en allt mer vanlig företeelse i de svenska hushållen. I de nya miljöstadsdelarna som exempelvis Norra Djurgårdsstaden och Barkarbystaden är det obligatoriskt.

Här är vi den dominerande leverantören

Vi erbjuder givetvis er en serviceorganisation som hanterar montering och service. Kontakta oss.

×