Vissa allmänna villkor gäller för att du ska kunna få ditt ROT-avdrag, bland annat följande:

Du äger bostaden (som småhus, bostadsrätt, eller ägarlägenhet).

Du bor i bostaden där arbetet utförs eller har den som fritidsbostad.

Du fyller minst 18 år det år du köper arbetet.

Du är obegränsat skattskyldig i Sverige.

En persons skattereduktion för husarbeten (det vill säga summan av skatteavdragen för ROT-arbete och hushållsarbete) kan inte överstiga 50 000 kronor per år.

Från dig som kund kommer vi att behöva följande uppgifter som du anger vid beställningstillfället

namn, adress och personnummer,

bostadens beteckning och ditt intygande av att du äger den,

föreningens organisationsnummer ifall det är en bostadsrätt,

uppgift, ibland från Skatteverket, om hur mycket du dittills under året har utnyttjat av den maximala skattereduktionen för husarbete.

OBSERVERA: Om du redan har utnyttjat maxbeloppet 50.000/ person så kan du INTE utnyttja ROT-avdraget. Är du osäker kontakta Skattemyndigheten i ärendet då vi annars kommer att fakturera ROT-avdraget samt en administrativ avgift på 495:- separat.

Läs gärna mer på Skatteverkets hemsida.

×