ROT-avdrag

Vissa allmänna villkor gäller för att du ska kunna få ditt ROT-avdrag, bland annat följande:

  • Du äger bostaden (som småhus, bostadsrätt, eller ägarlägenhet).
  • Du bor i bostaden där arbetet utförs eller har den som fritidsbostad.
  • Du fyller minst 18 år det år du köper arbetet.
  • Du är obegränsat skattskyldig i Sverige.
  • En persons skattereduktion för husarbeten (det vill säga summan av skatteavdragen för ROT-arbete och hushållsarbete) kan inte överstiga 50 000 kronor per år.

Från dig som kund kommer vi att behöva följande uppgifter som du anger vid beställningstillfället

  • namn, adress och personnummer,
  • bostadens beteckning och ditt intygande av att du äger den,
  • föreningens organisationsnummer ifall det är en bostadsrätt,
  • uppgift, ibland från Skatteverket, om hur mycket du dittills under året har utnyttjat av den maximala skattereduktionen för husarbete.

OBSERVERA: Om du redan har utnyttjat maxbeloppet 50.000/ person så kan du INTE utnyttja ROT-avdraget. Är du osäker kontakta Skattemyndigheten i ärendet då vi annars kommer att fakturera ROT-avdraget samt en administrativ avgift på 495:- separat.

Läs gärna mer på Skatteverkets hemsida.