Varför skaffa en kvarn?

Matkvarn säljer och installerar några av marknadens bästa
avfallskvarnar till privathushåll, bostadsrättsföreningar och hyresvärdar. Vi arbetar endast med
högkvalitativa avfallskvarnar som bidrar till en smartare sophantering med många fördelar.

Enkelt och hygieniskt

 • Med vår matavfallskvarn får du en snabb, smidig och hygienisk hantering av ditt organiska matavfall.

 • Du slipper riskera bakteriebildning, ohyra eller dålig lukt från matavfallspåsarna i ditt kök.

 • Allt du maler ner i matsavfallskvarnen spolas ut och blir till slut miljövänlig biogas! När kvarnen har malt färdigt är den ren och luktfri och vasken kan användas som vanligt.

Matkvarn
Fräscht

Fräscht

 • Du slipper droppande och ofta illaluktande matavfallspåsar i ditt kök som under sommarhalvåret riskerar dra till sig flugor och ohyra.

 • Med en matavfallskvarn i ditt kök, kommer du inte längre behöva gå ut lika ofta med matavfallspåsar.

 • Med din matavfallskvarn kommer du också bidra till en bättre och fräschare soprumsmiljö, eftersom elimineringen av matavfallspåsar i soptunnorna kommer avlägsna och förhindra förekomsten av sanitära olägenheter såsom råttor, möss och insekter.

Bekvämt

 • Du slipper samla matrester och skal från diskhon i en separat matavfallspåse och du behöver inte längre gå ut med dina matavfallspåsar lika ofta.

 • Du kör helt enkelt bara ner ditt matavfall i kvarnen och allt som blir kvar är faktiskt bara torra sopor som kartong, glas och metall.

Bekvämt
Miljövänligt

Miljövänligt

 • Att hantera matrester och skal med hjälp av vår avfallskvarn bidrar till en bättre miljö.

 • Idag transporteras majoriteten av vårt avfall med lastbilar vilket innebär stora mängder avgaser och buller.

 • När du använder en avfallskvarn anländer avfallet till reningsverket, där skiljs det malda avfallet från vattnet och rötas sedan i en rötgaskammare där biogasen utvinns.

 • Förbränning är den vanligaste metoden vid hanteringen av våra sopor.

 • Fordon som använder biogas påverkar inte växthuseffekten negativt eftersom biogas inte innehåller sot och tungmetaller och i övrigt är giftfri.

Ekonomiskt

 • Genom att installera matavfallskvarnar i köken minskas mängden avfall som ska hämtas och därmed både vikten och volymen. På så sätt kan villaägare, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag sänka sina sophämtningskostnader avsevärt.

 • Vikten på soporna minskar med upp till en tredjedel och man får därför en lägre tömningsfrekvens vilket leder till att sophämtningsavgiften minskar.

 • Olika kommuner har olika debiteringsmodeller för sophanteringen och det är inte ovanligt att man kan spara upp till 40% av kostnaden genom att installera matavfallskvarnar. Sedan den 1 juli 2012 gäller exempelvis i Stockholm viktbaserad avfallstaxa.

 • Avfallstaxan skiljer sig från kommun till kommun, men oavsett vart du bor så tenderar avgifterna att öka från år till år.

Ekonomiskt
Matkvarn

Hur smart är din nuvarande sophantering?

 • Ogillar du också droppande och illaluktande matavfallspåsar?

 • Skulle du vilja ha en smidigare hantering av ditt matavfall ?

 • Känns det allmänt jobbigt att ta hand om alla dina sopor?

 • Känns din nuvarande hantering av matavfall ofräsch?

 • Tycker du att det är besvärligt att samla upp alla matrester och skal från diskhon?

 • Skulle du vilja slippa att gå ut med soppåsarna lika ofta som du går nu?

Våra favoriter

HITTA RÄTT KVARN