Vilken avfallskvarn ska jag välja?

Kitchen Friend M3

Marknadens minsta kvarn

Ljudklass: B och C.

Styrka: 0,75 hk (560 W).

Rotationshastighet: 800/2200

Storlek (cm): 20,8 x 22,4 cm.

Pris: Från 6 995 kr

Kitchen Friend W7

Ljudklass: A

Styrka: 750W

Rotationshastighet: 1400-2200

Storlek (cm): 33,5 x 22,5

Pris: 7995 kr

Kitchen Friend W6

Ljudklass: A

Styrka: 560W

Rotationshastighet: 1400-2200

Storlek (cm): 33,5 x 22,5

Pris: 6995 kr

Kitchen Friend W5

Ljudklass: B

Styrka: 560W

Rotationshastighet: 1480

Storlek (cm): 33,5 x 22,5

Pris: 5495 kr

Kitchen Friend W3

Ljudklass: B

Styrka: 560W

Rotationshastighet: 2900

Storlek (cm): 31,5 x 19,5

Pris: 4495 kr

Insinkerator Evolution 100

Ljudklass: B

Styrka: 520W

Rotationshastighet: 1480

Storlek (cm): 31,2 x 20,5

Pris: 5995 kr

Insinkerator Evolution 200

Ljudklass: B

Styrka: 560W

Rotationshastighet: 1480

Storlek (cm): 34,4 x 23

Pris: 7995 kr

Letar ni efter tillbehör?

Mer information om avfallskvarnar!

Vi vet att nöjda kunder är den bästa referensen, därför har vi valt högkvalitativa och prisvärda avfallskvarnar från både Insinkerator och Kitchen Friend.

Skillnaden mellan våra olika modeller är främst ljudnivå, motorstyrkan och därmed effekten, men även storleken på malkammaren samt antalet malsteg skiljer sig åt mellan modellerna.

Dina behov styrs av hur mycket mat du lagar i köket, eller rättare sagt hur mycket avfall/sopor du kommer att mala ned.

Har du frågor så tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig med ditt val av avfallskvarn och/eller tillbehör.

Tekniska termer

Motortyp

På marknaden för avfallskvarnar förekommer i princip tre olika typer av motorer där de vanligaste benämningarna är induktionsmotor, permanentmagnetmotor och borstlös permanentmagnetmotor.

I sammanhanget är induktionsmotorer är lågvarviga (ca 1500 v/min) permanentmagnetmotorer är högvarviga (2500-4000 v/min) medan borstlösa permanentmagnetmotorer på vissa modeller har reglerbart varvtal (800-2200 v/min).

Motorstyrka

Effekten på motorn anger motorstyrkan som normalt ligger mellan 0,5-1 hp eller 360-750 watt. En mycket viktig parameter är också motorns vridmoment vilket varierar utifrån motortyp.

En avfallskvarn med mycket högt varvtal är oftast relativt svagare vilket påverkar malfunktionen då malskivan pga av detta måste göras mindre.

Det är alltså inte varvtalet som avgör effektiviteten utan den relativa hastigheten i malskivans ytterkant som påverkar kvarnens prestanda.

Ljudnivå och vibrationer

Ljudnivån påverkas av motortyp samt ljuddämpningen i höljet och infästningsmetod mot disklåda och avloppsanslutningen.

Kvarnar med höga varvtal kan ibland orsaka så högt buller att grannar störs i flerfamiljshus men det är många parametrar som påverkar ljudnivån. Avfallskvarnens vikt, motortyp och chassikonstruktion är detaljer som tillsammans med de ljud och vibrationsdämpande funktionerna ovan påverkar ljudbilden.

Ljudnivå mäts i dB – decibel i en logaritmisk skala vilket innebär att varje ökning av ljudnivån med 3 dB är en fördubbling av ljudvolymen vilket i sammanhanget innebär att en högvarvig kvarn (sk. permanentmagnetmotor) ibland genererar mer än 5 ggr så högt ljud som en med lågvarvig motor.

Alla våra kvarnar har testats av oberoende part och klarar som lägst kraven för Ljudklass B. Den absolut tystaste kvarnen på marknaden har i jämförande tester visat sig vara KitchenFriend W6.

Varvtal

Varvtalet i motorn påverkas av motortyp – se ovan – vilket i sin tur påverkar ljudnivån och vibrationer.

Malningskapacitet

Påverkas av rivverkets konstruktion, rivringens utformning, antal malsteg, malkammarens storlek, malskivans diameter och motorstyrka.

Flerstegsmalning

Anger hur många mekaniska malnings-steg som slår sönder och finfördelar avfallet i rivverket.

Effektivare malning ger mindre partikelstorlek och bättre flöde.

Rivverk

Ska vara tillverkat av rostfritt stål för att tåla nötning och kemiska påfrestningar.

×