Blir det stopp i avloppet när man har avfallskvarn?

Nej, maten mals ner till millimetersmå partiklar som sedan blandas med vatten, konsistensen som kan liknas vid juice med fruktkött, som med lätthet rinner genom avloppet.

Partiklarna i kombination med den pumpeffekt som kvarnen genererar river med sig fettavlagringarna på insidan av rören vilket i praktiken innebär mindre påväxt av fett i rören. Mellan fettet och avloppsröret bildas en kemisk reaktion som försvagar materialet, det är orsaken till att avloppsstammar med mindre påväxt får en längre livslängd.

I Surahammar har ca 50 % av invånarna avfallskvarnar och inga stopp p.g.a. avfallskvarnar har rapporterats där.

Kommer det att lukta gammal mat ifrån avfallskvarnen & rören?

Nej, avfallskvarnen rengör sig själv när den används. Lukt är alltså inget problem när du har avfallskvarn, vilket bekräftas i Surahammar där inga klagomål på lukt tagits emot.

Man låter vattnet spola några sekunder efter att avfallet har malts, vattnet slår runt och rengör kammaren som en supersnabb tvättmaskin. Man kan droppa några droppar diskmedel för att avlägsna eventuellt fett. Man kan även rengöra med isbitar och några skivor citron för en fräsch doft.

Avfallskvarnen trycker dessutom ut vattnet i närgränsande avloppsrör så även dessa håller sig rena. Eftersom avfallskvarnen är placerad innan vattenlåset så tränger inte heller någon avloppslukt upp i köket. Däremot så slipper du lukt ifrån sopkorgen under vasken eftersom du maler ditt matavfall.

Hur mycket låter en avfallskvarn?

En avfallskvarn varierar i ljudvolym beroende på modell och konstruktion men även faktorer som diskbänkens konstruktion, väggmaterial och en mängd andra byggtekniska detaljer. Vikten och rotationshastigheten på avfallskvarnen är ofta viktiga parametrar.

Boverket ställer krav på ljudnivån vid nyproduktion av bostäder, detta gäller bl.a avfallskvarnar.

Ofta anges Ljudklass B (29 dB eller lägre) och ljudnivån mäts då på motsatt sida om en 200 mm tjock betongvägg, referensmaterialet brukar vara okokta potatisar och morötter. Ljudmätningar som anger ljudnivån i det egna köket är svårare att jämföra då det inte finns någon standardiserad mätmetod men hårt avfall låter mer när det mals, vatten dämpar ljud och vibrationer.

Använd kallt vatten innan, under och efter malning. Vanligtvis använder man en avfallskvarn ca 3 gånger per dag i ca 20 sekunder.

Kommer elförbrukningen att öka?

Enligt Swecos utredning (2010-10-29) är energibehovet för motorn som driver avfallskvarnen 4-6 kWh per hushåll och år om kvarnen används 2min/dygn. Anta att avfallskvarnen drar 5kWh/år samt att elkostnaden är 1kr/kWh (exkl. fasta avgifter) så blir det en ökad energikostnad på 5kr/år/hushåll.

Så räkna alltså med en driftskostnad på ca 20:-/ år så är du på den säkra sidan.

Passar en avfallskvarn till alla diskbänkar?

Det enkla svaret är ”Ja” men det finns naturligtvis undantag. Det är i normalfallet lätt att installera en avfallskvarn, det är viktigt att man använder rätt delar som monteras på rätt sätt – och att det blir tätt.

Har man inte en standardsil (90 mm) så kan den förstoras upp till rätt dimension och i normalfallet används diskmaskinens eluttag. Har du en korgventil så kan du i normalfallet räkna med att det är rätt dimension.

Går det att använda diskhon som vanligt?

Ja, det fungerar precis som vanligt. Tänk på att aldrig hälla fett, målarfärg och kemikalier i något avlopp. Man ska vara försiktig med att hälla frätande vätskor i kvarnen.

Om man endast har en diskho kan man förlänga kvarnens livslängd genom att sätta på kallvattenkranen när man häller av t.ex. pastavattnet. Kokande vatten medför värmeexpansion och sliter onödigt på packningar och gummibussningar.

Vad ska man inte mala?

Avfallskvarnen klarar av det mesta matavfallet, en bättre kvarn klarar svårare matavfall, men det finns ändå en del saker som är olämpliga att köra i kvarnen. Allt som inte är organiskt avfall, ex plast, tyg, garn, snören, jord, vaxade servetter.

Avfall med långtrådiga fibrer, så som rabarber, behöver delas i mindre delar. Undvik kronärtskocka, råa fiskskinn, ostron, musslor, hela majskolvar, stora kärnor och större ben. För stora mängder av deg och pasta och också ställa till problem om man inte använder tillräckligt med vatten.

Är det svårt att installera en avfallskvarn?

Svar: Nej, inte särskilt om man är lite praktiskt lagd. Det är viktigt att det blir tätt i alla anslutningar.

Kan jag installera avfallskvarn i vilken diskho som helst?

I princip förutsatt att den får plats under diskhon. Vissa keramikhoar kan vara så pass tjocka i godset att anslutningen inte passar, är du osäker så kontrollera med oss innan köp.

Hur stort ska hålet vara i diskhon?
Hålet ska vara 90mm, är det mindre så kan vi ta upp ett större hål mot en extra kostnad.

Finns det roterande knivar i kvarnen?

Nej! Många tror det men så är inte fallet. En avfallskvarn kan enklast beskrivas som en roterande trumma där väggarna är ett rivjärn. Men självklart ska man aldrig stoppa ner fingrarna i kvarnen utan att koppla ifrån strömmen.

Vart tar matavfallet vägen?

Matavfallet åker med avloppsvattnet till reningsverket via avloppssystemet. Det är både en tyst och miljövänlig transportmetod som arbetar 24 timmar om dygnet.

Vad gör man om det fastnar i kvarnen?

Alla Matkvarns kvarnar har automatiska överbelastningsskydd som slår av strömmen om något skulle fastna eller vara fel i övrigt. Om du skulle stoppa något i din avfallskvarn som fastnar eller gör att kvarnens överbelastningsskydd slår ifrån så är det ingen fara. Kvarnen kan rensas manuellt genom avloppshålet men tänk på att ALLTID DRA UR STICKPROPPEN innan du kör ner händer eller verktyg i det rostfria rivverket.

Vad kan man mala i avfallskvarnen?

Det mesta som är bio avfall men vissa saker är olämpligt som t.ex.

Vad händer om man råkar stoppa hushållspapper i kvarnen?

Det är ingen fara att köra något ark hushållspapper men primärt är det bioavfall som lämpar sig bäst.

Kostar en avfallskvarn mycket i drift?

Nej, kostnaden för vatten och el i ett hushåll är normalt inte högre än 20:-/år

×