Som kund hos Matkvarn/Matavfallssystem AB har du omfattande rättigheter och skydd genom den svenska köp- och konsumentlagstiftningen, framför allt Distans- och hemförsäljningslagen.

Till de lagar som reglerar förhållandet mellan köpare och säljare, i verksamhet som Matkvarns, hör exempelvis även Konsumentköplagen (när köparen är konsument) och Köplagen (när köparen genomför köpet i egenskap av näringsidkare).

Reklamationer
Om en vara, som du som privatperson har köpt från Matkvarn, inom 5 år från inköpsdatumet visar sig ha haft ett tillverkningsfel, så har du alltid rätt att byta den mot ett fullgott exemplar av samma produkt eller en motsvarande.

Den rättigheten är i linje med den så kallade reklamationsrätt som konsumentköplagen ger dig.
För vissa kvarnar ställer tillverkaren ut ännu längre garantier, med motsvarande villkor. Det framgår då av respektive varas produktbeskrivning på www.kitchenfriend.se eller på www.matkvarn.se

Konsumentköplagen ger dig även rättigheter att – inom vissa tidsfrister och villkor – få en vara bytt eller återköpt om exempelvis Matkvarn skulle ha beskrivit den på bristfälligt eller missvisande sätt före köpet, eller om varan av något skäl skulle vara dåligt lämpad för sitt ändamål. En närmare beskrivning av dina rättigheter finner du i en lathund från Konsumentverket.

När du returnerar en defekt vara står vi för fraktkostnaden, men du kan behöva medverka till att varan sänds tillbaka. Kontakta oss alltid innan du skickar den till oss!

Om varan i fråga utgjorde huvuddelen av leveransen när du först fick den levererad så ersätter vi dig även för den ursprungliga fraktkostnaden.

Matkvarn tar dock inte ansvar för fel som vållas av oaktsamhet från användarens sida. Du kan utgå ifrån att din avfallskvarn är mycket tålig, men du får inte kasta ned precis vad som helst i den. Av manualen framgår saker som inte ska slängas ned i den.

När du beställer installation genom oss garanterar vi att den utförs fackmässigt. Eventuella brister i arbetet åligger det förstås oss att avhjälpa snarast utan ytterligare kostnad för dig.

Extra service garanti – problemfritt ägande

Genom att teckna en Extra Service Garanti så får du kostnadsfritt hem en servicetekniker ifall avfallskvarnen går sönder under reklamations-/ garantiperioden.

Om du vill ha ett helt problemfritt avfallskvarnsägande ska du teckna vår Extra Service Garanti. Vi erbjuder Extra Service Garanti i hela Stockholms Län inom max tre arbetsdagar. Tjänsten innebär en serviceförsäkring där vi utan ytterligare kostnad kommer hem till dig och byter ut kvarnen under förutsättning att problemet faller inom reklamations/ garantiåtagandet. Extra Service Garanti gäller under garantitiden och tecknas i samband med ditt köp till en kostnad av 299:-/ år. ESG tecknas och betalas vid köptillfället, eller när en eventuellt tidigare tecknad period går ut, för hela den aktuella ESG perioden.

Om din avfallskvarn skulle gå sönder inom garantitiden så tar du kontakt med oss på Matkvarn så snart det går. Vi går då igenom ett felsökningsschema för att avgöra vad som kan vara trasigt eller behöver repareras.

Vid direkta handhavandefel kan du komma att debiteras själv för besöket om en installatör rycker ut till dig trots att du själv lätt hade kunnat konstatera att kvarnen är felfri, eller om skadan faller utanför reklamationsrätten. Om du känner dig osäker så kontakta oss gärna så går vi igenom förutsättningarna för ett reparationsbesök i förväg.

I den normala reklamationsrätten ligger exempelvis inte kostnader för monteringsarbeten samt att den lagstadgade handläggningstiden är upp till 10 arbetsdagar.

Vatten kan normalt spolas ut i avloppet genom kvarnen även om kvarnfunktionen inte fungerar.

×