Så funkar det:

En matavfallskvarn tar enkelt, snabbt och hygieniskt hand om det organiska matavfall som uppstår i ditt kök.

Matavfallet sköljs tillsammans med kallt vatten från kranen via utloppet i diskhon där kvarnen sitter monterad.

Avfallet landar på en roterande platta och kastas med hjälp av centrifugalkraft och roterande slungvikter ut mot en fast rivring placerad mot kvarnens inre yttervägg.

Matavfallet finfördelas till små partiklar (1-3 mm) som sedan rinner via avloppsnätet till stadens reningsverk. Där kan det sedan tas tillvara för biogasproduktion.

Alternativt kan det finmalda matavfallet samlas upp i en tank som är installerad i eller nära fastigheten. Tanken töms sedan med slamsugningsbil och transporteras till biogaskammaren.

Vad händer med matavfallet?

När matresterna malts transporteras de tillsammans med avloppsvattnet till reningsverket där det går in i en rötningsprocess, där matavfallspartiklarna slutligen blir till biogas.

Biogas består av metan vilket är ett förnybart bränsle som framställs av biomassa, vilket matavfallet är del utav.

Det är miljövänligt och kan användas inom flera områden, till exempel till produktion av värme och el, eller som drivmedel till fordon.

Nackdelen med biogas är att det tyvärr alltid sker ett litet utsläpp av koldioxid och andra ämnen vid förbränning.

Restprodukten från biogasframställningen kallas biomull och den kan även användas som gödningsmedel på åkermark.

Biogas bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser. Det sluter även kretsloppet då vi tar hand om vårt matavfall samtidigt som gasen utvinns, som i sin tur återanvänds som gödningsmedel.

Det gör framställandet av biogas till en snabb process med liten miljöpåverkan. 

Det stora hela

I renings­verket skiljs det malda avfallet från vattnet och rötas sedan i en rötgaskammare där biogas utvinns.

När rötningen är färdig kan det överblivna rötslammet användas till produktion av gödningsmedel.

×