Att hantera matrester och skal med hjälp av våra avfallskvarnar bidrar till en bättre miljö!

Ur matavfall utvinns biogas och gödningsmedel

När du använder en avfallskvarn anländer avfallet till reningsverket, där skiljs det malda avfallet från vattnet och rötas sedan i en rötgaskammare där biogasen utvinns.

När rötningen är färdig kan det överblivna rötslammet användas till produktion av gödningsmedel vilket gynnar kretsloppet och minskar utsläpp av konstgödsel.

Minskade transporter

Men med en installerad avfallskvarn i ditt kök sker transporten däremot dygnet runt i avloppsnätet.

Biogasproduktion ökar

Det är därför ett mycket bättre alternativ jämfört med t.ex. bensin och diesel.

Sopförbränningen minskar

Metangas släpps däremot inte ut i atmosfären vid rötning då denna tas tillvara vid biogasproduktionen.

×