Med en avfallskvarn får du en smidig hantering av dina matrester.

Enkelt

Med en matavfallskvarn i ditt kök, kommer du inte längre behöva gå ut lika ofta med soppåsar.

Du slipper samla matrester och skal från diskhon i en separat matavfallspåse.

Du kör helt enkelt bara ner ditt matavfall i kvarnen och allt som blir kvar är faktiskt bara torra sopor som kartong, glas och metall.

Fräscht

Du slipper riskera bakteriebildning, ohyra eller dålig lukt från matavfallspåsarna i ditt kök.

Du slipper droppande och ofta illaluktande matavfallspåsar i ditt kök som under sommarhalvåret riskerar dra till sig flugor och ohyra.

När kvarnen har malt färdigt är den ren och luktfri och vasken kan användas som vanligt.

Miljövänligt

Allt du maler ner i matsavfallskvarnen spolas ut och blir till slut miljövänlig biogas!

Idag transporteras majoriteten av vårt avfall med lastbilar vilket innebär stora mängder avgaser och buller.

När du använder en avfallskvarn anländer avfallet till reningsverket, där skiljs det malda avfallet från vattnet och rötas sedan i en rötgaskammare där biogasen utvinns.

Fordon som använder biogas påverkar inte växthuseffekten negativt eftersom biogas inte innehåller sot och tungmetaller och i övrigt är giftfri.

Förbränning är den vanligaste metoden vid hanteringen av våra sopor.

Ekonomiskt

Genom att installera matavfallskvarnar i köken minskas mängden avfall som ska hämtas och därmed både vikten och volymen. På så sätt kan villaägare, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag sänka sina sophämtningskostnader avsevärt.

Vikten på soporna minskar med upp till 40% och man får därför en lägre tömningsfrekvens vilket leder till att sophämtningsavgiften minskar.

Olika kommuner har olika debiteringsmodeller för sophanteringen och det är inte ovanligt att man kan spara upp till 40% av kostnaden genom att installera matavfallskvarnar.

Sedan den 1 juli 2012 gäller exempelvis i Stockholm viktbaserad avfallstaxa för villor.

För 2020 års taxa höjs grundavgiften och hämtningsavgifterna stiger mer för de med tätare hämtning än för de med glesare hämtning. Detta för att premiera dem som sorterar sitt avfall. Extra mycket lönar det sig att sortera ut sitt matavfall.

Avfallstaxan skiljer sig från kommun till kommun, men oavsett vart du bor så tenderar avgifterna att öka från år till år.

×